Som et utgangspunkt tar samboere med seg det de eier ut av et samlivsbrudd. Samboere stiller ikke likt som ektefeller. Ekteskapsloven regulerer forholdet mellom ektefeller, men noe tilsvarende finnes ikke for samboere. Samboere kan omfattes av ulike regler runt om i lovverket, som sameieloven og hustandsfellesskapsloven. Vi opplever derimot at dette generelt er et uregulert område som er gjenstand for usikkerhet og konflikt for mange.

Uten samboerkontrakt kan det ved et samlivsbrudd oppstå konflikter om hvem som eier bilen, boligen eller innbo, samt hvem som eventuelt ansvarer for gjeld tilknyttet til disse.

Også under samlivet kan det oppstå konflikter, for eksempel om hvem som skal betale for hva, og hvor mye.

Det er ingen formkrav knyttet til samboerkontrakter. Men for å unngå at kontrakten byr på tvil, kan det være lurt å ta kontakt med en advokat slik at samboerkontrakten er tydelig og konsis.

Ta gjerne kontakt med oss, så hjelper vi dere med å skrive en samboerkontrakt raskt og enkelt. Den beste tiden å skrive en slik kontrakt, er mens man fortsatt er gode venner og har tro på fremtiden.