Trenger du hjelp med kjøp, salg eller befraktning av skip? Hvem er ansvarlig ved skader på gods, forurensing eller kollisjoner til sjøs? Våre advokater har sjørett som spesialfag, og kan hjelpe deg eller din bedrift med de fleste shipping-relaterte problemstillinger, både i Norge og internasjonalt.