Har du kjøpt katta i sekken? Eller er du blitt lurt til å ta opp større lån enn det som egentlig var forsvarlig? Hvis du angrer, kan vi hjelpe deg å sjekke om saken din faller inn under en av de ufravikelige reglene om forbrukervern.