Advokat Anton Forssten tar på seg oppdrag knyttet til eiendomsmegling / fast eiendom, som for eksempel kjøpsavtaler og oppgjør ved kjøp/salg.

For at advokater kan ta på seg slike krav stilles det blant annet krav om ekstra sikkerhetsstillelse og forsikring – ut over det advokater ellers er pålagt å ha. Advokater må i tillegg oppfylle særskilte etterutdanningskrav for eiendomsmeglere, og for øvrig rapportere til Finanstilsynet og sikkerhetsstiller/forsikringsgiver.

Det er påkrevd at man er tilknyttet klagenemndsordningen Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester.

 

Les mer:

Eiendomsmeglingsloven

Forskrift om eiendomsmegling

Finanstilsynet

Reklamasjonsnemnda

Advokatforeningen – om krav til etterutdanning for eiendomsmeglere