Vi bistår barn eller foreldre i barnevernssaker på ethvert stadium.

Vi undersøker alltid om våre klienter kan få dekt saksomkostningene gjennom rettshjelpsordninger.