Det er mange sider ved arbeidsretten, og vi har erfaring fra de fleste. Våre advokater bistår bland annet ved:

  • Oppsigelser og avskjed
  • arbeidstid
  • ansettelse og permittering
  • konkurranseklausuler
  • overdragelser av virksomhet
  • overtidsgodtgjørelse
  • utestengelse

    og mye annet…