Vi ser med bekymring at det er stadig flere små bedrifter som risikerer å gå konkurs i disse dager. Vi ønsker derfor å gi råd om hvordan eierne av disse bedriftene kan opptre for å redusere de samlede tapene mest mulig.

Nedenfor følger en punktliste som kan brukes som utgangspunkt.

1. Legg en plan mens du fortsatt har igjen litt av økonomisk styrefart. Det at du er på vei mot et økonomisk skipbrudd, betyr ikke at du nødvendigvis behøver å treffe klippene der hvor bølgene er høyest. Har du tid, kan du i beste fall rekke å sette skuta pent opp på en sandstrand der deler av liv og last faktisk kan berges.

2. Planlegg slik at du kan selge ut varelageret selv. Får «konkursgribbene» tak i lageret ditt, betaler de som regel bare en slikk og ingenting. Dette pleier å bety kjempetap både for deg og leverandørene dine. Dette er ikke nødvendigvis «gribbenes» feil. Enten så må de selge ut lageret i en veldig fart, eller så må de flytte det til et nytt utsalgssted, uten din kundekrets og uten deg eller ditt fagkyndige personale.

3. Når du selger ut varelageret, må du sende de pengene du får inn til de av långiverne dine som har pant i varelageret. Hvis du klarer å gi disse fullt oppgjør, slik at det blir noe til overs til andre kreditorer, så må du passe på å følge prioritetsreglene. Lønnskrav skal dekkes først, deretter skattekrav og momskrav, og til sist alminnelige kreditorer. Blir det noe til disse, må du huske på reglene om likebehandling.

4. Når du først har bestemt deg for å avvikle, må du ikke pådra deg ny gjeld som du vet du ikke vil klare å betale. Det går fint an å fortsette å bestille inn nye varer, men hvis du gjør det, så må du sørge for at betaling skjer ved levering eller på forskudd. Ellers risikerer du å havne i personlig ansvar.

5. Si opp løpende avtaler i så god tid at du selv også får nytte av oppsigelsestiden. Venter du med oppsigelsen til konkursen, eller overlater til bobestyreren å si opp, så vil lokalene bli stående tomme og personalet bli gående arbeidsledige lengre enn nødvendig. Dette tapet kommer til å ramme boet (det vil si kreditorene), og kanskje deg selv, fordi reglene om oppsigelsestid for husleie og lønn også gjelder ved konkurs.