Veiledende pris for fullmektig er 1500 kr/t pluss MVA, og for advokat 1750 kr/t pluss MVA. Enklere oppdrag avregnes med lavere pris, ned mot 1040 kr/t pluss MVA.  Spesielt omfattende og krevende oppdrag kan prises opp til 2000 kr/t pluss MVA. Prisen avtaler vi i første møte. *

Vi undersøker rutinemessig om utgiftene med saken kan dekkes gjennom en rettshjelpsforsikring (som mange har uten å vite om det) eller reglene om fri rettshjelp. Du kan selv sjekke om du oppfyller de økonomiske vilkårene for fri rettshjelp ved å klikke her. For en rekke type saker vil man kunne få dekt kostnader til advokat uavhengig av formue og inntekt. Hvilke saker det gjelder kan du se ved å klikke her.

Hvis du tar en sak inn for domstolen og vinner fullt ut, er hovedregelen at det er motparten som må dekke alle omkostningene. Det finnes imidlertid mange unntak fra denne hovedregelen, og i de fleste tilfelle er det risikosport å satse på at regningen vil bli dekket på den måten.

Vi tar som hovedregel ikke pro bono saker.

 * De veiledende prisene omfatter ikke påløpende utgifter i forbindelse med oppdraget, så som rettsgebyr, reiser mm.


I første møte vil det bli laget en oppdragsbekreftelse, anpasset din sak. Noen ganger haster det, og advokatene vil kunne bli nødt til å jobbe før det er blitt laget en slik bekreftelse. Det vil da bli inngått enten en muntlig avtale om aksept av oppdraget. Denne avtalen vil normalt vil bli fulgt opp med en SMS-melding eller e-post. Du vil da bli henvist til denne side, hvor du kan laste ned de alminnelige vilkårene til firmaet.

Trykk her, for å laste ned.