Jørgen Klaveness

Advokat, Eier

Advokatfirmaets grunnlegger, og hjørnesten. Klaveness fikk advokatbevilling i 1985 og har vært praktiserende advokat siden den gang, først som partner i advokatfirmaet Brækhus & co. i Oslo og siden med egen praksis. Han snakker norsk, tysk og engelsk.
Telefon: 488 93 353
E-post: jk@advokatklaveness.no

Advokat Jørgen Klaveness, MNA

Ting jeg har jobbet mye med:

 • Arbeidsrett: Alt fra ansettelse til oppsigelse. Konflikthåndtering og frivillige løsninger.
 • Selskapsrett og foreningsrett: Stiftelse og registrering. Ledelse og drift. Samarbeid og konflikt. Kommunikasjon … og styreansvar.
 • Gjeldsproblemer: Privat og i næring. Økonomi- og regnskapsforståelse: Hva foregår, og hva kan vi gjøre med det?
 • Forbrukervern: Særlig i finanssektoren. (Men også vanlig kjøpsrett).
 • Fast eiendom: Kjøp, salg, leie og utleie, rettigheter og plikter … ikke minst i naboforhold
 • Helserett: Pasientskadesaker og andre tilfeller der det er greit at advokaten forstår hvordan de medisinsk sakkyndige tenker og hva de sier.
 • Patenter og andre saker der også advokaten må forstå de tekniske problemstillingene.
 • Hunder og andre husdyr: Eieransvar, konflikter om kjøp og salg, og krav om avliving.
 • Familie, arv og skifte: Konfliktløsing og forebygging.
 • Saker med utenlandsk tilknytning. Jeg er tospråklig engelsk og norsk, og snakker (og skriver) i tillegg tysk.

Ting jeg har lært:

 • Den virkelige sannheten er sjelden så liten og puslete at den får plass mellom min sannhet og din. Som regel er den stor nok til å romme begge to og mye mer.
 • Første skritt i retning av å løse en konflikt (og ikke bare vinne den), er ofte å finne ut hva motparten har rett i, og vise at man forstår det … så kanskje han gjør det samme tilbake.
 • Vellykkede forretninger drives av folk som har fokus på å gjøre ting for andre, og som velger forretningspartnere med samme innstilling.

Kvalitetskrav jeg prøver å leve opp til:

 • Relevant erfaring
 • Smidighet
 • Kritisk sans
 • Formidlingsevne
 • Ledig kapasitet
 • Engasjement, og
 • Fornuftige priser.

Steder jeg har vært

 • Partner hos Advokatfirma Brækhus & co. i Oslo til 1991
 • Egen praksis i Moss 1992-2006
 • Fra 2007 i Sarpsborg