Belinda Forssten

Advokat­

Belinda Forssten fikk master i rettsvitenskap i 2016, og innledet sin karriere i Skatteetaten. Hun har tidligere vært trainee hos oss, og hos vår samarbeidspartner Fru Justisia- din advokathjelp AS, før hun ble advokatfullmektig hos oss i 2018. Belinda fikk advokatbevilling i 2019. Hun er spesialisert i barnerett, internasjonal privatrett og menneskerettigheter. Forssten snakker norsk, svensk og engelsk.
Telefon: 477 99 071
E-post: bf@advokatklaveness.no

Belinda er spesialisert i barnerett, internasjonal privatrett og menneskerettigheter. Hun skrev masteroppgave i barnerett om den prosessuelle siden av barnelovens begrep «barnets beste».

Fagområder som Belinda jobber med:

 • Barnerett og barnevern: Tvister vedrørende fast bosted, samvær og foreldreansvar.
 • Familierett: Forebygging og løsning av konflikter mellom ektefeller og samboere. Fastsettelse og endring av barnebidrag. Ektepakter, samboerkontrakter mv.
 • Arverett: Testamenter, avkorting av arv, tvist om gyldighet av gaver fra giver.
 • Bistandsadvokat: Bistår fornærmede ved anmeldelse, er til stede ved dommeravhør av barn, fremmer erstatningskrav mot gjerningspersonen.
 • Utlendingsrett: Familiegjenforening, asyl, arbeidsinnvandring, utlendingspass og reisebevis.
 • Trygderett: Spørsmål om rettigheter og plikter i forhold til NAV, og gjennomføring av klagesaker.
 • Fast eiendom
 • Leieforhold: Bistår både utleier og leietaker. Oppsigelse eller utkastelse fra bolig, tvist om leie etc. Tvangsfravikelse.
 • Arbeidsrett: Bistår både arbeidsgiver og arbeidstaker.Oppsigelse, avskjed, trekk i lønn, arbeidsavtaler mv.

Erfaring:

 • Advokat, Advokatfirmaet Jørgen Klaveness AS, 2019 – d.d.
 • Advokatbevilling, november 2019
 • Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Jørgen Klaveness AS, 2018 – 2019.
 • Førstekonsulent, NAV Arbeid og Ytelser Sarpsborg, 2017
 • Skattejurist, Skatteetaten, 2017
 • Trainee, Fru Justisia – Din advokathjelp, 2017
 • Trainee, Advokatfirmaet Jørgen Klaveness AS, 2017
 • Praktikant, Eiker-, Modum- og Sigdal Tingrett 2013 – 2014
 • Juniorrådgiver, Plan Norge, 2005

Utdannelse:

 • Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2016