Anton Forssten

Advokat, Daglig leder

Anton Forssten er advokat og daglig leder hos Advokat Jørgen Klaveness AS. Av juridisk erfaring har han spesialfag i sjørett samt petroleumsrett. Han har skrevet masteroppgave innenfor sjørett om forsinkelse ved levering av skip. Han arbeider med tilrettelegging av saker med sikte på forhandlinger i og utenfor retten. Anton har dessuten erfaring med svensk lovgivning, og kan bistå med landsoverskridende problemstillinger.
Telefon: 488 90 441
E-post: af@advokatklaveness.no

Anton Forssten er advokat og daglig leder hos Advokat Jørgen Klaveness AS. Av juridisk erfaring har han spesialfag i sjørett samt petroleumsrett. Han har skrevet masteroppgave innenfor sjørett om forsinkelse ved levering av skip. Han arbeider med tilrettelegging av saker med sikte på forhandlinger i og utenfor retten. Anton har dessuten erfaring med svensk lovgivning, og kan bistå med landsoverskridende problemstillinger. Anton er siden 2019 leder i «Yngre advokater Østfold & Follo», og observatør for YA i Advokatforeningens hovedstyre.

Fagområder:

 • Fast eiendom: Oppgjørsoppdrag ved kjøp/salg av bolig.
 • Kjøpsrett: Kjøp og salg av blant annet bil og løsøre. Reklamasjon og heving, etc.
 • Pengekrav og avtalerett: Utforming av avtaler, forhandlinger, pengekrav mot skyldner etc.
 • Sjørett: Kjøp og salg av skip. Erstatningskrav for forsinkelser, skader på gods.
 • Strafferett: Generell strafferett.
 • Bolig: Oppsigelse eller utkastelse fra bolig, tvist om leie etc. Tvangsfravikelse. Bistår både utleier og leietaker.

Erfaring:

 • Advokat 2018 – d.d.
 • Observatør, Advokatforeningens hovedstyre, 2019 …
 • Leder i Yngre advokater Østfold & Follo,  2019 …
 • Nestleder i Yngre advokater Østfold & Follo, 2017 – 2019
 • Advokatfullmektig 2016 – 2018
 • Rådgiver, NAV Fredrikstad 201
 • Advokatsekretær, Sandvika, 2011 – 2016
 • Praktikant, Eiker-, Modum- og Sigdal Tingrett 2011

Utdannelse:

• Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2016