Dersom du går rundt og tenker på hvorvidt du trenger advokat eller ikke – ikke tvil. Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat.

Dersom du ikke har mulighet å treffe oss på kontoret, tilbyr vi også møte over Skype eller telefon. Vi tar saker over hele landet, og er fleksible. 

Vi undersøker alltid muligheten for å få advokatutgifter dekket av rettshjelpsordninger og rettshjelpsforsikring.

Advokatene har lang erfaring fra de fleste juridiske fagfelt. Vi er opptatt av å yte personlig service, gjøre en rask og god jobb.  Vi vil at du som klient skal føle deg godt ivaretatt. Vi har advokater som snakker norsk, engelsk, svensk og tysk.

Våre advokater og advokafullmektiger er medlemmer av den norske Advokatforeningen.

Våre advokater

Jørgen Klaveness

Advokat, Eier
Advokatfirmaets grunnlegger, og hjørnesten. Klaveness fikk advokatbevilling i 1985 og har vært praktiserende advokat siden den gang, først som partner i advokatfirmaet Brækhus & co. i Oslo og siden med egen praksis. Han snakker norsk, tysk og engelsk.
Les mer

Anton Forssten

Advokat, Daglig leder
Anton Forssten er advokat og daglig leder hos Advokat Jørgen Klaveness AS. Av juridisk erfaring har han spesialfag i sjørett samt petroleumsrett. Han har skrevet masteroppgave innenfor sjørett om forsinkelse ved levering av skip. Han arbeider med tilrettelegging av saker med sikte på forhandlinger i og utenfor retten. Anton har dessuten erfaring med svensk lovgivning, og kan bistå med landsoverskridende problemstillinger.
Les mer

Belinda Forssten

Advokat­fullmektig
Belinda Forssten fikk master i rettsvitenskap i 2016, og innledet sin karriere i Skatteetaten. Hun har tidligere vært trainee hos oss, og hos vår samarbeidspartner Fru Justisia- din advokathjelp AS, før hun ble advokatfullmektig i 2018. Hun er spesialisert i barnerett, internasjonal privatrett og menneskerettigheter. Forssten snakker norsk, svensk og engelsk.
Les mer

Bli en av oss!

Vi søker studenter, advokatfullmektiger og ansatte advokater. Send inn CV og søknad til e-post bf@advokatklaveness.no. Vi vurderer søknader løpende.
Les mer