Advokat Jørgen Klaveness AS jobber med flere forskjellige rettsområder. Advokatene har spisskompetanse innen ulike juridiske fagfelt. Vi ønsker å tilby høy kompetanse til en rimelig pris.

Barnerett

Vi bistår foreldre på ethvert stadie i foreldretvister, farskapssaker mv. Advokater har en spesiell rolle i foreldretvistene, ettersom det er barnets beste som skal være i fokus. Vi søker å dempe konfliktene, og finne minnelige løsninger som er til barnets beste. I blant er ikke dette mulig, og tvisten må da behandles av domstolen. Vi bistår med alt dette, og alle våre advokater har prosedyreerfaring.
Les mer

Arbeidsrett

Det er mange sider ved arbeidsretten, og vi har erfaring fra de fleste.
Les mer

Bistands­advokat

En bistandsadvokat skal ivareta fornærmedes interesser i straffesaker. Du har rett på bistandsadvokat i alle faser av saken.
Les mer

Barnevern

Vi bistår barn eller foreldre i barnevernssaker på ethvert stadium.  Vi undersøker alltid om våre klienter kan få dekt saksomkostningene gjennom rettshjelpsordninger.
Les mer

Eiendomsmegling

Advokat Anton Forssten tar på seg oppdrag knyttet til eiendomsmegling / fast eiendom, som for eksempel kjøpsavtaler og oppgjør ved kjøp/salg.
Les mer

Familie og arv

Et gammelt ordtak er at "Du vet ikke hva som bor i et menneske før du enten er skilt fra det, eller har arvet sammen med det". Men ... mange ganger går det an å glatte over problemene ved hjelp av forhandlinger og megling, før man eventuelt må i retten. Vi gir deg råd og hjelp gjennom hele prosessen.
Les mer

Fast eiendom

Var ikke huset så bra som du trodde? Klager naboen på trærene dine? Har du problemer med leietagerne eller med husverten? Vi har lang erfaring med slike problemer, og med de problemen som oppstår når sameiere ikke blir enige.
Les mer

Forbruker­saker

Har du kjøpt katta i sekken? Eller er du blitt lurt til å ta opp større lån enn det som egentlig var forsvarlig? Hvis du angrer, kan vi hjelpe deg å sjekke om saken din faller inn under en av de ufravikelige reglene om forbrukervern.
Les mer

Nærings­virksomhet

Har du fått en ny forretningside? Har du funnet en mulig partner du vil ta inn i virksomheten din? Er overskuddene blitt så store at det er blitt krangel om delingen? Eller går det så dårlig at dere må nødlande, og lurer på om det går an å komme ned på føttene? Vi har erfaring med alle disse situasjonene.
Les mer

Strafferett

Den første feilen folk pleier å gjøre når de får problemer med politiet, er at de sier ja til å gå i første avhør uten å ha snakket med advokat. Vi vet, for vi har sett konsekvensene av dette mange ganger. Den andre feilen de gjør, er å velge en advokat som ikke har (tar seg) tid til å prioritere saken. Våre klienter blir ikke overlatt til seg selv.
Les mer

Sjørett

Trenger du hjelp med kjøp, salg eller befraktning av skip? Hvem er ansvarlig ved skader på gods, forurensing eller kollisjoner til sjøs? Våre advokater har sjørett som spesialfag, og kan hjelpe deg eller din bedrift med de fleste shipping-relaterte problemstillinger, både i Norge og internasjonalt.
Les mer