SJØRETT

Oil-Tanker-Tanker-Abendstimmung-Sunset-Sea-654867.jpg
 
 

Sjørett

Er du skipsmegler, skipsreder eller driver et skipsverft, kan vi hjelpe deg med blant annet:

  • Registrering og finansiering av skip.
  • Forurensing
  • Forsikringskrav
  • Kollisjoner
  • Haveri
  • Kjøp og salg av skip
  • Befraktning
  • Kjøp og salg av båt
  • Leie av båt

Advokatene har hatt sjørett som spesialfag, og kapasitet for å ta mindre, til mellomstore oppdrag.

Kontakt advokat Jørgen Klaveness (jk@advokatklaveness.no) eller advokatfullmektig Anton Forssten (af@advokatklaveness.no) for å avtale et møte.