Historie

.

 

Ta kontakt

Vi vet at det ikke skal tas lett på å finne en advokat som skal representere deg. Derfor tilbyr vi en halv time gratis konsultasjon for å gå gjennom dine behov, dine mål og ditt budsjett.

Avtal et møte ▸


Menneskene

 
advokat_klaveness_portrett (1).jpg

Partner | Advokat

Jørgen Klaveness

E-post: jk@advokatklaveness.no | Telefon: 

 

Fagområder

 • Arbeidsrett: Alt fra ansettelse til oppsigelse. Konflikthåndtering og frivillige løsninger.
 • Selskapsrett og foreningsrett: Stiftelse og registrering. Ledelse og drift. Samarbeid og konflikt. Kommunikasjon ... og styreansvar.
 • Gjeldsproblemer: Privat og i næring. Økonomi- og regnskapforståelse: Hva foregår, og hva kan vi gjøre med det?
 • Forbrukervern: Særlig i finanssektoren. (Men også vanlig kjøpsrett).
 • Fast eiendom: Kjøp, salg, leie og utleie, rettigheter og plikter.... ikke minst i naboforhold
 • Helserett: Pasientskadesaker og andre tilfeller der det er greit at advokaten forstår hvordan de medisinsk sakkyndige tenker og hva de sier.
 • Patenter og andre saker der også advokaten må forstå de tekniske problemstillingene.
 • Hunder og andre husdyr: Eieransvar, konflikter om kjøp og salg, og krav om avliving.
 • Familie, arv og skifte: Konfliktløsning og forebygging.
 • Saker med utenlandsk tilknytning: Jørgen snakker og skriver norsk, engelsk og tysk.

Erfaring

•Partner hos Advokatfirma Brækhus & co. i Oslo til 1991
• Egen praksis i Moss 1992-2006
• Egen praksis i Sarpsborg 2007 - d.d.

Utdannelse

Språk

Norsk
Engelsk
Tysk

 
 

 
 
 
10576943_10152542862730804_5835685197762583497_n.jpg

Advokatfullmektig

Anton Forssten

E-post: af@advokatklaveness.no | Telefon:

Anton Forssten er advokatfullmektig hos Advokat Jørgen Klaveness AS. Av juridisk erfaring har han spesialfag i sjørett samt petroleumsrett. Han har skrevet masteroppgave innenfor sjørett om forsinkelse ved levering av skip.

Han arbeider med tilrettelegging av saker med sikte på forhandlinger i og utenfor retten. Anton har dessuten erfaring med svensk lovgivning, og kan bistå med landsoverskridende problemstillinger.

Anton er siden september 2017 nestleder i Yngre advokater Østfold & Follo.

 

Fagområder

 • Kjøpsrett: Kjøp og salg av blant annet bil og løsøre. Reklamasjon og heving.
 • Pengekrav og avtalerett: Utforming av avtaler, forhandlinger, pengekrav mot skyldner etc.
 • Sjørett: Kjøp og salg av skip. Erstatningskrav for forsinkelser, skader på gods.
 • Arbeidsrett: Oppsigelse, avskjed, arbeidsavtaler, prosedyre og mye annet. Bistår både arbeidsgiver og arbeidstaker.
 • Strafferett: Generell strafferett.  
 • Bolig: Oppsigelse eller utkastelse fra bolig, tvist om leie etc. Tvangsfravikelse. Bistår både utleier og leietaker.

Erfaring

• Nestleder i Yngre advokater Østfold & Follo, 2017 - d.d.
• Advokatfullmektig 2016 - d.d.
• Rådgiver, NAV Fredrikstad 2016
• Advokatsekretær, Sandvika, 2011 - 2016
• Praktikant, Eiker-, Modum- og Sigdal Tingrett 2011

Utdannelse

• Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2016

Språk

•Svensk
•Norsk
•Engelsk

 
 

 
 
 
10563113_10152542904580804_7530516256727036189_n.jpg

Advokatfullmektig

Belinda Forssten

E-post: bf@advokatklaveness.no | Telefon: +47 477 99 071

Belinda er spesialisert i barnerett, internasjonal privatrett og menneskerettigheter. Hun skrev masteroppgave i barnerett om den prosessuelle siden av barnelovens begrep "barnets beste".

 

Fagområder

 • Barnerett og barnevern: Tvister vedrørende fast bosted, samvær og foreldreansvar. 
 • Familierett: Forebygging og løsning av konflikter mellom ektefeller og samboere. Fastsettelse og endring av barnebidrag.
 • Arverett: Testamenter, avkorting av arv, tvist om gyldighet av gaver fra dement giver
 • Bistandsadvokat: Bistår fornærmede ved anmeldelse, er til stede ved dommeravhør av barn, fremmer erstatningskrav mot gjerningspersonen.
 • Utlendingsrett: Familiegjenforening, asyl, arbeidsinnvandring, utlendingspass og reisebevis.
 • Trygderett: Spørsmål om rettigheter og plikter i forhold til NAV, og gjennomføring av klagesaker. 

Erfaring

• Advokatfullmektig 2018 - d.d.
• Førstekonsulent, NAV Arbeid og Ytelser Sarpsborg, 2017
• Skattejurist, Skatteetaten, 2017
• Trainee, Fru Justisia - Din advokathjelp, 2017
• Trainee, Advokatfirmaet Jørgen Klaveness AS, 2017
• Praktikant, Eiker-, Modum- og Sigdal Tingrett 2013 - 2014

Utdannelse

• Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2016

Språk

•Norsk
•Engelsk
•Svensk

 
 

 
 
 
Elisabeth-Westborg.jpg

Sekretær

Elisabeth Westborg W

E-post: bf@advokatklaveness.no | Telefon: +47 21 39 60 70

E

 
 
 

 
 
 

Kolleger | advokatene på grålum gård

Lars Winsvold | Ane Sofie Tømmerås | Inga Karoline Bjerke Wangberg

Advokat Lars Winsvold arbeider mest med saksområdene (alfabetisk) arbeidsrett, arv, barnefordeling, eiendomsrett (bl.a. reklamasjoner, byggesaker, eiendomsoverdragelser, husleie m.m.), forvaltningsklager, forsikringssaker, kontraktsrett, personskadeerstatning (bl.a. pasientskade, yrkesskade), utlendingssaker m.m. - se underside. Tar gjerne også oppdrag som bistandsadvokat.

Advokat Ane Tømmerås har spesialisert seg på arbeidsrett og erstatningsrett, og tar også oppdrag som bistandsadvokat. Hun arbeider særlig med avtalerett og juridisk rådgivning til bedrifter, herunder etableringer og skatterettslige spørsmål. Hun har god innsikt i familierett, inkludert barnevern.

Advokat Inga Karoline Bjerke Wangberg arbeider mest med barnerett (samvær, foreldreansvar og barnevern), husleierett, kontraktsrett, offentlige anskaffelser og forbrukerrettigheter. Hun har i tillegg solid kompetanse innen forvaltningsrett og pasient- og brukerrettigheter.

 
 
 

 
 
 

Samarbeidspartner| tyskland

Matthias Bergmann

E-post: mail@anwalt-kindschaftsrecht.de | Telefon: +49 (0)40 – 36 036 217

Snakker tysk, norsk og engelsk.

www.anwalt-kindschaftsrecht.de