Yngre advokater Østfold & Follo

14910575_718197731669722_3253361787487701892_n.jpg

Østfold og Follo krets er den sjette kretsen i Advokatforeningen som etablerer et eget styre for yngre advokater.

Yngre Advokater har som formål å fremme yngre medlemmers interesser og deltakelse i Advokatforeningens arbeid. Det nyvalgte styret består av advokat Marion Eriksrød Nordenhaug fra Advokatfirmaet Hammervoll Pind AS, advokatfullmektig Anton Forssten fra Advokat Jørgen Klaveness AS og Silja Dagenborg fra Ernst & Young Advokatfirma AS.

Nordenhaug, som er valgt som styreleder, sier at hun er glad for opprettelsen av et eget YA-styre i Østfold og Follo krets og at styret har som mål å arrangere et faglig treff med påfølgende sosialt arrangement allerede i løpet av høsten.

–Fremover ser vi for oss å fortsette med egne arrangementer rettet mot de yngre medlemmene, samtidig som vi vil tilstrebe at YA-styret skal fungere som et bindeledd mellom kretsens yngre medlemmer og de mer etablerte medlemmene.

Nordenhaug håper at YA kan bidra til at yngre advokater raskere blir kjent med andre advokater i kretsen, og til at Advokatforeningens arbeid blir enda mer tilgjengelig for de yngste advokatene.

I tillegg til Østfold og Follo krets, finnes Yngre Advokater i Oslo krets, Hordaland og Sogn og Fjordane krets, Sør-Rogaland krets, Trøndelag krets, Troms krets og Midt-Hålogaland krets.

https://www.advokatforeningen.no/aktuelt/Nyheter/2017/september/yngre-advokater-etablert-i-ostfold-og-follo-krets/