Advokat Anton Forssten, MNA

JK_MG_7287-8.jpg

Anton Forssten er advokat hos Advokat Jørgen Klaveness AS. Av juridisk erfaring har han spesialfag i sjørett samt petroleumsrett. Han har skrevet masteroppgave innenfor sjørett om forsinkelse ved levering av skip.

Han arbeider med tilrettelegging av saker med sikte på forhandlinger i og utenfor retten. Anton har dessuten erfaring med svensk lovgivning, og kan bistå med landsoverskridende problemstillinger.

Anton er siden september 2017 nestleder i Yngre advokater Østfold & Follo.


Fagområder:

  • Kjøpsrett: Kjøp og salg av blant annet bil og løsøre. Reklamasjon og heving, etc.

  • Pengekrav og avtalerett: Utforming av avtaler, forhandlinger, pengekrav mot skyldner etc.

  • Sjørett: Kjøp og salg av skip. Erstatningskrav for forsinkelser, skader på gods.

  • Arbeidsrett: Oppsigelse, avskjed, arbeidsavtaler, prosedyre og mye annet. Bistår både arbeidsgiver og arbeidstaker.

  • Strafferett: Generell strafferett.

  • Bolig: Oppsigelse eller utkastelse fra bolig, tvist om leie etc. Tvangsfravikelse. Bistår både utleier og leietaker.

Erfaring:

• Nestleder i Yngre advokater Østfold & Follo, 2017 - d.d.
• Advokatfullmektig 2016 - d.d.
• Rådgiver, NAV Fredrikstad 2016
• Advokatsekretær, Sandvika, 2011 - 2016
• Praktikant, Eiker-, Modum- og Sigdal Tingrett 2011

Utdannelse:

• Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2016