Familierett og arv. 

Photo by Sasiistock/iStock / Getty Images
Photo by Sasiistock/iStock / Getty Images
 
 

Familie

Familierett er et stort rettsområde. Samvær, foreldreansvar, separasjon og skilsmisse, fast bosted for barn og mye annet.

Familierett er også et av de rettsområder hvor det er mulig å få innvilget fri rettshjelp.

I mange tilfeller er søkerens økonomiske situasjon avgjørende for om vedkommende har krav på fri rettshjelp. Dette gjelder for nærmere bestemte saker som er prioritert med såkalt behovsprøving. Fri rettshjelp i slike saker forutsetter at man har inntekt og formue under visse grenser.

I følgende tilfeller gjelder inntekts- og formuesbegrensninger for å kunne få innvilget fri rettshjelp, samt oppkreves egenandel: 

 

Barn

  • Foreldreansvar.
  • Daglig omsorg (spørsmål om hvem av foreldrene barn skal bo fast sammen med).
  • Samværsrett, og rett til opplysninger om barnet. 

Ekteskap mv

  • Saker om inngåelse og oppløsning av ekteskap, med unntak for rettsråd om separasjon og skilsmisse.
  • Rettsråd (men ikke sakførsel) om formuesforholdet mellom ektefeller, herunder (privat og offentlig) felleseieskifte og skiftetvister. 
  • Saker om bidrag og pensjon etter separasjon og skilsmisse.
  • Tilsvarende saker for registrert partnerskap og registrerte partnere.

Samboerforhold

  • Saker om rett til felles bolig og innbo ved brudd mellom parter som har bodd sammen i minst 2 år, eller har/har hatt/venter barn sammen. 
  • Økonomisk oppgjør ved oppløsning av samboerforhold mellom parter som har bodd sammen i minst 2 år, eller har/har hatt/venter barn sammen.