Kvalitet

Kvalitetskriterier i advokatarbeid

Kvalitetskriterier sett fra dommerperspektiv.

Vi har spurt et utvalg norske dommere om hva slags kvalitetskriterier de vil legge vekt på, hvis en venn ba dem om hjelp med advokatvalg, eller hvis dommerne selv skulle komme til å trenge advokathjelp. De rådene vi fikk, kan krystalliseres ned i seks punkter ... som vi etter beste evne forsøker å leve opp til.

1. Relevant erfaring
Advokaten må ha erfaring fra det rettsområdet og den delen av det praktiske livet som saken gjelder. Det er ikke nok at advokaten vet alt om kjøpsrett, hvis saken gjelder en fartsbot eller et skattekrav.

2. Smidighet
En god advokat har evne og vilje til å bringe partene i dialog med hverandre, og til å forhandle frem