Banker som bryter loven

En god nyhet til de som sliter med alt for store forbrukslån

Når folk kommer til oss for å få hjelp med gjeldsproblemer, opplever vi nesten uten unntak at bankene har vært med på å gjøre problemet verre enn nødvendig, ved å friste med ulovlig store forbrukslån.

De fleste er ikke klar over det, men i kredittavtaleforskriften finnes det en absolutt grense for hvor mye bankene kan få lov til å låne ut til f.eks. en bil, hvis selgeren (eller en bank han samarbeider med) skal ha salgspant i bilen. Grensen er ved 65%. Denne grensen pleier bankene