Den internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinne

46768218_10155821725156905_7766957598967857152_n.png

I dag er den internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinner.

 25. november skal rette søkelys mot vold mot kvinner som globalt problem, og noe som finner sted i alle samfunn og kulturer. Vold mot kvinner er aldri noen privatsak, men et samfunnsproblem som rammer millioner av kvinner og setter utvikling av alle samfunn tilbake.

Fakta om vold mot kvinner

35 prosent av alle kvinner i verden vil oppleve vold. I noen områder gjelder det imidlertid så mange som 7 av 10 kvinner.

Over 600 millioner kvinner bor i land hvor vold i hjemmet ikke er forbudt

Opptil 50 prosent av alle seksuelle overgrep skjer mot jenter under 16 år

250 millioner av dagens kvinner ble giftet bort før de fylte 15 år

200 millioner av dagens kvinner har blitt utsatt for kjønnslemlestelse

 

Kilde: https://www.fn.no/Om-FN/FN-dager/Kalender/Internasjonal-dag-for-avskaffelse-av-vold-mot-kvinner