FNs internasjonale barnedag - 20. november

children-cute-excited-225017.jpg

Til alle verdens barn, gratulerer med dagen!

FNs internasjonale barnedag markeres den 20. november hvert år for å promotere internasjonal samhandling og bevisstgjøre barn over hele verden om deres rettigheter. Hovedemålet er å forbedre velferden til verdens barn.

Dagen markerer jubileet for Barnekonvensjonen. Den trådte i kraft i 1990, og er den menneskerettighetskonvensjonen som flest land har skrevet under på.

Dette er noen av rettighetene som er omtalt i Barnekonvensjonen:

Alle barn er født frie og er like mye verdt.

Alle barn har rett til et navn og en nasjonalitet.

Alle barn har rett til beskyttelse.

Alle barn har rett til best mulig helsehjelp og nok mat og drikke.

Alle barn har rett til å bli hørt og bli tatt hensyn til.

Alle barn har rett til å gå på skole.

Alle barn har rett til lek, fritid og hvile.

Alle barn har de samme rettigheten

Kilde: https://www.fn.no/Om-FN/FN-dager/Kalender/FNs-internasjonale-barnedag