Internasjonal toleransedag

I dag er den internasjonale toleransedagen! Hva har du gjort i dag, for å vise toleranse for menneskene rundt deg?

I 1996 vedtok FNs generalforsamling at 16. november skulle være den internasjonale toleransedagen. FN ønsket med dette å fokusere på toleranse, menneskerettigheter og grunnleggende menneskelige friheter. Alle medlemsland oppfordres til å fremme toleranse.

Hvordan kan vi bekjempe intoleranse?

Gjennom lovgivning: enhver stat har plikt til å følge menneskerettighetslovene, samt forby hatkriminalitet og diskriminering av minoriteter.

Gjennom utdanning: intoleranse er ofte et resultat av uvitenhet og frykt for det ukjente. Barn må lære om toleranse og menneskerettigheter.

Gjennom tilgang til informasjon: en fri presse og mangfold av meninger er viktig for å bekjempe de som sprer intoleranse i det offentlige rom.

Gjennom personlig refleksjon: alle har et ansvar for å ikke spre intoleranse.

Gjennom å finne lokale løsninger: selv om verden blir mer og mer global, finnes løsningene på lokalt nivå og hos enkeltindividet. Vi er alle en del av løsningen.

Kilde: https://www.fn.no/…/FN-…/Kalender/Internasjonal-toleransedag