Kjøring i påvirket tilstand

43126682_1128451510644340_1592389374446665728_o.jpg

Advokat Jørgen Klaveness AS v/ advokatfullmektig Anton Forssten fikk nylig medhold i Moss tingrett i en straffesak gjeldende kjøring i påvirket tilstand.

Klienten var blitt tiltalt for brudd på veitrafikkloven § 31, samt legemiddelloven § 31 annet ledd, jf. § 24 første ledd. Etter et trafikkuhell hvor klienten hadde kjørt ned et skilt, ble klienten tatt med til legevakta for å ta utvidet blodprøve. Det ble påvist forskjellige rusmidler i systemet, blant annet diazepam og amfetamin.

Klienten nektet for å ha brukt rusmidler, og forklarte for retten at han må ha blitt dopet ned. Tiltaltes forklaring kunne støttes av objektive bevis, og vitneforklaringer. Retten kom til at det forelå rimelig tvil om klienten faktisk var klar over at han inntok stoffene som ble påvist i blodprøvene. Han ble dermed frikjent for forholdene.

Viktige ting å få med seg fra denne saken:
1) Dersom du føler deg sliten eller sløv. Ikke kjør motorvogn. 
2) Følg med på din mat og drikke når du er ute på byen. 
3) Ta direkte kontakt med sykehuset/politiet dersom du mistenker at du er blitt dopet ned.