Organiseringen av samvær for barn mellom 0-3 år

Foreningen for sakkyndige psykologer (FOSAP) har utarbeidet en brosjyre som gir veiledning for organiseringen av samvær for barn mellom 0-3 år. Brosjyren kan lastes ned HER.

“Våre vurderinger er i hovedsak en generell veiledning til foreldre som ikke lever sammen når barnet blir født, eller går fra hverandre uten at begge foreldre har blitt kjent med og etablert et forhold til barnet. I de tilfellene der begge foreldre har etablert en relasjon til barnet før bruddet, anbefales det at den relasjon/ kontakt hver av foreldrene hadde til barnet blir videreført etter bruddet i den grad det er mulig. “

“Våre tanker om samvær kan brukes som en fleksibel rettesnor for konkrete vurderinger av det enkelte barnets og foreldrenes spesielle situasjon og behov. De må imidlertid aldri brukes som en ufra vikelig og rigid regel for etablering av samvær. En individuell vurdering av hva som er best for det enkelte barn vil alltid være nødvendig. Aldersavgrensningene må ikke sees på som absolutte, grensene for når det vil være riktig å trappe opp samværene vil også variere fra barn til barn “