Samvær

Mange skilte foreldre sitter med vonde følelser når barna skal ha samvær med den andre forelderen.

Noen ganger er det helt naturlig å være redd og urolig når man skal sende bort barna sine. Spesielt til en person man ikke stoler på. En person som kanskje tidligere har vært voldelig eller truende. Eller som mangler forståelse for barnas behov og grenser.

Mange foreldre får høre at "hvis du holder barna borte fra den andre forelderen og hindrer samvær, kommer dette gå utover deg og barna". Samtidig får de høre at man kan få kritikk hvis man ikke holder igjen barna ved mistanke om at de farer ille under samværet, hvis mistanken viser seg å være begrunnet. Begge disse situasjonene kan føre til at barnevernet blir involvert, med medfølgende forsøk på omsorgsovertakelse eller lignende.

Så hva skal man gjøre? Det er en stor risiko å holde tilbake barna fra samvær, samtidig som man er redd at barna skal bli utsatt for vold, overgrep eller andre nedverdigende handlinger hos den andre forelderen dersom man ikke holder dem tilbake.

Dersom du kjenner igjen deg i denne situasjonen finnes vi her og vil hjelpe deg. Du er ikke alene!