En god nyhet til de som sliter med alt for store forbrukslån

Når folk kommer til oss for å få hjelp med gjeldsproblemer, opplever vi nesten uten unntak at bankene har vært med på å gjøre problemet verre enn nødvendig, ved å friste med ulovlig store forbrukslån.

De fleste er ikke klar over det, men i kredittavtaleforskriften finnes det en absolutt grense for hvor mye bankene kan få lov til å låne ut til f.eks. en bil, hvis selgeren (eller en bank han samarbeider med) skal ha salgspant i bilen. Grensen er ved 65%. Denne grensen pleier bankene å se fullstendig bort fra. De gjør det uten å rødme, annet enn av irritasjon når noen tillater seg å minne om hva som står i loven. Man trenger ikke en gang å spørre: Tilbudene om 100% finansiering er noe man får bare man viser seg i butikken, og ikke har betalingsanmerkninger (ennå).

Denne praksisen har ført til mye elendighet.

  • Kunder som ikke klarer å betale lånet og må selge bilen, oppdager nemlig at de ble lokket til å betale overpris for bilen, nettopp fordi lånet skulle være så gunstig.
  • Derfor klarer de selvsagt ikke å selge bilen igjen for det de har i restgjeld.
  • Derfor ringer de til banken og spør om lov til å selge bilen til best mulig pris uten å dekke lånet fullt ut, og heller betale restlånet som usikret personkreditt.
  • Det pleier banken å svare tvert nei på. I stedet henter den bilen og selger den selv. Som hovedregel skjer dette salget for lavere pris enn det kunden selv kunne ha fått.

Det bankene gjør her, er å "kjøpe seg gjeldsofre". Lovbruddet er resultat av en iskald kalkyle over hva banken tjener mest på ... og det er kunder som sitter med høyere restlån enn nødvendig og betaler høyere gebyrer og (straffe)renter enn nødvendig ... hvis bare ikke kundens økonomi er så elendig at det ender med gjeldsordning.

Denne praksisen har domstolene endelig begynt å reagere på.

  • Lån på over 65% er ulovlig.
  • Hvis bankene hadde fulgt loven, ville problemet ikke ha oppstått.
  • Derfor har dommerene begynt å holde bankene ansvarlig, og pålegge dem å gi kundene rabatt på restlånet.

Kjenner du noen som kanskje sliter med slike lån? Da kan du foreslå for dem at de tar kontakt med oss eller et annet advokatfirma med erfaring fra forbrukervern i finanssaker.