Har du fått avslag på søknad om uføretrygd?

13% av de som søker NAV om uføretrygd, får avslag. Noen av disse avslagene er godt begrunnet, men andre bunner i misforståelser av situasjonen. Den viktigste feilen er at søkerne eller legene som de har fått til å skrive erklæringer for seg, ikke har redegjort godt nok for sykdomsbildet eller problemene. I så fall lønner det seg å klage på vedtaket.

Du har krav på fri rettshjelp i forbindelse med en slik klage hvis din inntekt og formue ligger under lovens grenser.

Ta kontakt med oss for en gratis uforpliktende samtale der vi ser på din sak sammen. Kontaktskjema finner du her: http://advokatklaveness.no/kontakt/