Den internasjonale migrasjonsdagen

Den internasjonale migrasjonsdagen

Fattigdom, arbeidsledighet, klimaendringer, krig og konflikt er alle faktorer som kan forårsake at mennesker migrerer, dvs. å flytte på seg fra et sted til et annet med hensikt å bosette seg. Migrasjon kan altså ha økonomiske, sosiale, politiske og miljømessige årsaker, og motivasjonen for å migrere kan skyldes forhold både det stedet man migrerer fra og det man migrerer til.

FNs generalforsamling opprettet den internasjonale migrasjonsdagen i 2000. På samme dato i 1990 vedtok FN en lov om beskyttelse av alle migrantarbeidere, som er bakgrunnen for dagen.

Kilde: https://www.fn.no/…/Kale…/Den-internasjonale-migrasjonsdagen

Lurt av bruktbilselger fra Fredrikstad

car-buying-car-key-car-purchase-97079.jpg

Skal du selge bil? VENT med å signere salgsmeldingen til du har garanti for oppgjøret.

Husk på at noen selgere opererer med falske kvitteringer, som får det til å se ut som om de har overført penger til deg. Vent til du har pengene i hånden, eller ser dem på egen bankkonto, eller til du får bekreftelse direkte fra kjøperens bank på at pengene vil bli sendt.

https://www.sa.no/…/lene-cecilie-40-fra-askim…/s/5-46-611709

Skriv samboerkontrakt!

adult-affection-blur-612936.jpg

Altfor ofte opplever vi at våre klienter ikke har skrevet samboerkontrakt med sin nåværende eller sin tidligere samboer. Dette kan sette deg eller den andre parten i en kjedelig situasjon.

Som et utgangspunkt tar samboere med seg det de eier ut av et samlivsbrudd. Samboere stiller ikke likt som ektefeller. Ekteskapsloven regulerer forholdet mellom ektefeller, men noe tilsvarende finnes ikke for samboere. Samboere kan omfattes av ulike regler runt om i lovverket, som sameieloven og hustandsfellesskapsloven. Vi opplever derimot at dette generelt er et uregulert område som er gjenstand for usikkerhet og konflikt for mange.

Uten samboerkontrakt kan det ved et samlivsbrudd oppstå konflikter om hvem som eier bilen, boligen eller innbo, samt hvem som eventuelt ansvarer for gjeld tilknyttet til disse.

Også under samlivet kan det oppstå konflikter, for eksempel om hvem som skal betale for hva, og hvor mye.

Det er ingen formkrav knyttet til samboerkontrakter. Men for å unngå at kontrakten byr på tvil, kan det være lurt å ta kontakt med en advokat slik at samboerkontrakten er tydelig og konsis.

Ta gjerne kontakt med oss, så hjelper vi dere med å skrive en samboerkontrakt raskt og enkelt. Den beste tiden å skrive en slik kontrakt, er mens man fortsatt er gode venner og har tro på fremtiden.

Den internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinne

46768218_10155821725156905_7766957598967857152_n.png

I dag er den internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinner.

 25. november skal rette søkelys mot vold mot kvinner som globalt problem, og noe som finner sted i alle samfunn og kulturer. Vold mot kvinner er aldri noen privatsak, men et samfunnsproblem som rammer millioner av kvinner og setter utvikling av alle samfunn tilbake.

Fakta om vold mot kvinner

35 prosent av alle kvinner i verden vil oppleve vold. I noen områder gjelder det imidlertid så mange som 7 av 10 kvinner.

Over 600 millioner kvinner bor i land hvor vold i hjemmet ikke er forbudt

Opptil 50 prosent av alle seksuelle overgrep skjer mot jenter under 16 år

250 millioner av dagens kvinner ble giftet bort før de fylte 15 år

200 millioner av dagens kvinner har blitt utsatt for kjønnslemlestelse

 

Kilde: https://www.fn.no/Om-FN/FN-dager/Kalender/Internasjonal-dag-for-avskaffelse-av-vold-mot-kvinner

FNs internasjonale barnedag - 20. november

children-cute-excited-225017.jpg

Til alle verdens barn, gratulerer med dagen!

FNs internasjonale barnedag markeres den 20. november hvert år for å promotere internasjonal samhandling og bevisstgjøre barn over hele verden om deres rettigheter. Hovedemålet er å forbedre velferden til verdens barn.

Dagen markerer jubileet for Barnekonvensjonen. Den trådte i kraft i 1990, og er den menneskerettighetskonvensjonen som flest land har skrevet under på.

Dette er noen av rettighetene som er omtalt i Barnekonvensjonen:

Alle barn er født frie og er like mye verdt.

Alle barn har rett til et navn og en nasjonalitet.

Alle barn har rett til beskyttelse.

Alle barn har rett til best mulig helsehjelp og nok mat og drikke.

Alle barn har rett til å bli hørt og bli tatt hensyn til.

Alle barn har rett til å gå på skole.

Alle barn har rett til lek, fritid og hvile.

Alle barn har de samme rettigheten

Kilde: https://www.fn.no/Om-FN/FN-dager/Kalender/FNs-internasjonale-barnedag

Internasjonal toleransedag

I dag er den internasjonale toleransedagen! Hva har du gjort i dag, for å vise toleranse for menneskene rundt deg?

I 1996 vedtok FNs generalforsamling at 16. november skulle være den internasjonale toleransedagen. FN ønsket med dette å fokusere på toleranse, menneskerettigheter og grunnleggende menneskelige friheter. Alle medlemsland oppfordres til å fremme toleranse.

Hvordan kan vi bekjempe intoleranse?

Gjennom lovgivning: enhver stat har plikt til å følge menneskerettighetslovene, samt forby hatkriminalitet og diskriminering av minoriteter.

Gjennom utdanning: intoleranse er ofte et resultat av uvitenhet og frykt for det ukjente. Barn må lære om toleranse og menneskerettigheter.

Gjennom tilgang til informasjon: en fri presse og mangfold av meninger er viktig for å bekjempe de som sprer intoleranse i det offentlige rom.

Gjennom personlig refleksjon: alle har et ansvar for å ikke spre intoleranse.

Gjennom å finne lokale løsninger: selv om verden blir mer og mer global, finnes løsningene på lokalt nivå og hos enkeltindividet. Vi er alle en del av løsningen.

Kilde: https://www.fn.no/…/FN-…/Kalender/Internasjonal-toleransedag

Gratis advokat en hel dag!

JK_MG_7287-8.jpg

Mandag, 03.12.2018 mellom klokken 09:00 til 11:30 og 12:30 til 15:00 tilbyr vi gratis advokat en hel dag!

Vi står klare hele dagen for å ta et møte med deg, og for å vurdere din sak.

Vi fører køsystem, og du må ringe på forhånd for å melde deg opp og eventuelt booke tid.

Du får best utbytte av møtet dersom du har forberedt deg godt. Skriv ned spørsmålene dine på forhånd. Lag gjerne en oversikt over saken din, der alle viktige hendelser er skrevet ned og datert i riktig rekkefølge. Ta med brev og dokumenter som du mener er viktige for saken din og sorter dem etter dato.

Du finner oss i Tuneveien 87, 1712 Grålum.

Meld deg på ved å ringe oss på telefon 21 39 60 70, eller ved å sende e-post til ew@graalum.no.

Velkommen!