Advokatfullmektig Belinda B. Forssten, MNA

10563113_10152542904580804_7530516256727036189_n.jpg

Belinda er spesialisert i barnerett, internasjonal privatrett og menneskerettigheter. Hun skrev masteroppgave i barnerett om den prosessuelle siden av barnelovens begrep "barnets beste".

Fagområder som Belinda jobber med:

  • Barnerett og barnevern: Tvister vedrørende fast bosted, samvær og foreldreansvar.

  • Familierett: Forebygging og løsning av konflikter mellom ektefeller og samboere. Fastsettelse og endring av barnebidrag. Ektepaker, samboerkontrakter mv.

  • Arverett: Testamenter, avkorting av arv, tvist om gyldighet av gaver fra dement giver

  • Bistandsadvokat: Bistår fornærmede ved anmeldelse, er til stede ved dommeravhør av barn, fremmer erstatningskrav mot gjerningspersonen.

  • Utlendingsrett: Familiegjenforening, asyl, arbeidsinnvandring, utlendingspass og reisebevis.

  • Trygderett: Spørsmål om rettigheter og plikter i forhold til NAV, og gjennomføring av klagesaker.

  • Fast eiendom

  • Bolig: Oppsigelse eller utkastelse fra bolig, tvist om leie etc. Tvangsfravikelse. Bistår både utleier og leietaker.

  • Arbeidsrett: Oppsigelse, avskjed, trekk i lønn, arbeidsavtaler mv. Bistår både arbeidsgiver og arbeidstaker.

Erfaring:

• Advokatfullmektig 2018 - d.d.
• Førstekonsulent, NAV Arbeid og Ytelser Sarpsborg, 2017
• Skattejurist, Skatteetaten, 2017
• Trainee, Fru Justisia - Din advokathjelp, 2017
• Trainee, Advokatfirmaet Jørgen Klaveness AS, 2017
• Praktikant, Eiker-, Modum- og Sigdal Tingrett 2013 - 2014

Utdannelse:

• Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2016